Bezpečný nákup

Garancia kvality

Zabrusujeme iba šošovky okuliarov od renomovaných výrobcov. Dodávateľov okuliarových rámov starostlivo vyberáme na veľtrhoch v Paríži a Miláne.

Garancia vrátenia peňazí

V prípade nespokojnosti môžete vrátiť okuliare do 30 dní bez udania dôvodu. Dostanete späť peniaze za okuliare aj poštovné.

Doživotná záruka

Bezkonkurenčná doživotná záruka aj na poškodenie vlastnou vinou. Tu nájdete podmienky záruky.

Sieť Optiscontov

Optisconty sú samoobslužné kiosky (panely), kde si môžete okuliare fyzicky vyskúšať. Mapa Optiscontov.

Prejsť na hlavnú navigáciu

Obchodné podmienky

I. Všeobecne

1. Zákazník svojou záväznou objednávkou potvrdzuje, že akceptuje tieto Obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho – firmy Optiscont s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO 25793390, DIČ CZ25793390 a ich zákazníkov – nakupujúcich na stránkach www.okuliare.sk.


II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve, pod ktorou rozumieme objednávku. Firma Optiscont s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) sa zaväzuje, že zákazníkom bude dodávať len tovar v bezchybnom stave a v súlade so špecifikáciou a vlastnosťami obvyklými pre tento druh tovaru a ktoré budú vyhovovať daným normám, predpisom a nariadeniam platným vo Slovenskej republike.


III. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia zmluvy je sídlo predávajúceho, kde predávajúci dodá tovar zmluvnému prepravcovi alebo miesto osobného odberu.


IV. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

 1. Podmienkou pre platnosť elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kúpna zmluva samotná vzniká pri dodaní tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim pomocou emailu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade chyby pri špecifikácii údajov v katalógu a ceny. Túto skutočnosť oznámi predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

V. Cena a platba

1. Ceny uvedené v katalógu tovaru sú platné v okamihu objednania. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní na účet predávajúceho alebo po predaní hotovosti pracovníkovi prepravnej služby. Vystavená faktúra slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Ak hodnota objednávky presiahne EUR 100,–, k cene nebude pripočítané poštovné. Balné sa neúčtuje.


VI. Dodacia lehota

1. Dodacia lehota začína dňom potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade, že objednaný tovar nebude možné dopravcovi predať do doby uvedené pri tovare v katalógu ako „Dodacia lehota“ od obdržania objednávky, predávajúci oznámi túto skutočnosť kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania.


VII. Doprava a cena za dopravu

1. Ceny dopravného sú nasledujúce

 • Dobierka – EUR 2,10
 • Zasilka doporučene – EUR 2,10

2. Pri prevzatí je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť okamžite oznámiť dopravcovi. V prípade, že na obale bude nájdené poškodenie svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky a i v prípadoch vyššie zmienených sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom podacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti uvedené vyššie a na neskoršie reklamácie porušeného obalu sa už nebude brať ohľad.


VIII. Záruka a servis

 1. Na tovar predávaný na serveri Okuliare.sk sa vzťahuje zákonná záručná lehota. Záručná lehota začína bežať odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcemu.
 2. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobcov alebo na iné chyby, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním.
 3. Miestom uplatnenia reklamácie je adresa predávajúceho Optiscont s.r.o., P.O.BOX 901, Detašované pracovisko – Sihoť, 911 01 Trenčín.
 4. Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník. V prípade oprávnenej reklamácie mu bude toto poštovné uhradené.
 5. K tovaru určenému na reklamáciu je nutné priložiť faktúru a podrobný popis chyby.
 6. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, bude zákazníkovi zaslaný nový tovar.

IX. Doživotná záruka

 1. Predávajúci nad rámec povinnej zákonnej záruky poskytuje kupujúcemu doživotnú záruku vzťahujúcu sa na akékoľvek náhodné mechanické alebo iné poškodenie. Doživotná záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie používaním a poškriabanie skiel.
 2. Pre uplatnenie doživotnej záruky je kupujúci povinný doručiť okuliare spolu s originálom certifikátu „Doživotná záruka“, ktorý je súčasťou dodacieho listu predávajúcemu na adresu Optiscont s.r.o., Charkovská 129/29, 101 00 Praha 10.
 3. Pokiaľ sa okuliare nebudú dať opraviť, vymení predávajúci okuliare za zhodný model a rovnaké dioptrie, ako mali okuliare pôvodné. Pokiaľ už nebude tento model v ponuke predávajúceho, môže si kupujúci vybrať iné okuliare v rovnakej hodnote, v prípade vyššej ceny doplatiť rozdiel.
 4. Na raz opravené či vymenené okuliare využitím Doživotnej záruky sa už Doživotná záruka nevzťahuje, resp. k opraveným či náhradným okuliarom už certifikát „Doživotná záruka“ predávajúci nevystavuje.
 5. Na uplatnenie Doživotnej záruky sa vzťahuje manipulačný poplatok 8 eur + poštovné za poslanie späť.
 6. Doživotná záruka sa nevzťahuje na okuliare majúce rámy či šošovky Premium.

X. Právo odstúpiť od zmluvy

 1. Pri nákupe online či prostredníctvom optiscont panela má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho – Optiscont s.r.o., Charkovská 129/29, 101 00 Praha 10, formou oznámenia (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom na info@okuliare.sk).
 3. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy posledný deň tejto lehoty.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 2. 2009.

Tu nahrajte alebo
pretiahnite myšou fotografiu.

alebo použite východiskovú podľa pohlavia

Zmazať fotografiu

Vyskúšajte si okuliare


Volajte zadarmo

Tel.: 800 333 555

E-mail: info@okuliare.sk

Dajte nám vedieť, pokiaľ máte akékoľvek otázky a pripomienky.

Chcete vedieť o novinkách?

Prihláste sa k odberu Spravodajcu Okuliare.sk.


SK|CZ


Nákupný košík:Nákupný košík:
košík je prázdny

Prihlásiť sa | Registrácia


Získajte zľavu 5 € na prvý nákup

a informácie o zľavách a akciových ponukách z prvej ruky.
Nemám záujem