Bezpečný nákup

Garancia kvality

Zabrusujeme iba šošovky okuliarov od renomovaných výrobcov. Dodávateľov okuliarových rámov starostlivo vyberáme na veľtrhoch v Paríži a Miláne.

Garancia vrátenia peňazí

V prípade nespokojnosti môžete vrátiť okuliare do 30 dní bez udania dôvodu. Dostanete späť peniaze za okuliare aj poštovné.

Sieť pobočiek

Okuliare si môžete osobne vyskúšať v sieti našich pobočiek.

Prejsť na hlavnú navigáciu

Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je regulovaná nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, v platnom znení (ďalej len „Nariadenie“).

Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky svoj súhlas so spracovaním a evidenciou základných osobných údajov, teda mena, priezviska, názvu firmy, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy a roku narodenia dodávateľom. Takisto týmto krokom súhlasí so spracovaním citlivých osobných údajov vyplývajúcich z objednávky dioptrických okuliarov (údaje o počte dioptrií a iné potrebné údaje pre vyhotovenie zákazky).

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom používateľského účtu online či kontaktovaním predávajúceho e-mailom na adrese info@okuliare.sk alebo listom na adresu: Optiscont s.r.o., Charkovská 129/29, Praha 10, 101 00.

Obchodné oznámenia sú kupujúcemu zasielané iba v prípade, že urobí súhlas so zasielaním (zaškrtnutím príslušného checkboxu).

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú spracovávané poskytovateľom prepravnej služby, pokiaľ sa rozhodne na dodanie tovaru zvoliť prepravnú službu.

Osobní údaje budú spracovávané v čase nevyhnutnom pre splnenie vyššie uvedeného účelu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo prípadne poskytovateľ prepravnej služby vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,

b) požadovať, aby predávajúci alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Spoločnosť Optiscont s.r.o. spracováva osobné údaje iba na účely, na ktoré boli kupujúcim poskytnuté, a v rozsahu, ktorý je pre splnenie tohto účelu nevyhnutný. Ďalej spracováva osobné údaje na marketingové účely spoločnosti, a to v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s Nariadením Európskej únie (GDPR). Osobné údaje poskytuje iba dôveryhodným tretím stranám, ktoré sa zaviazali tieto zásady zachovávať.

Tu nahrajte alebo
pretiahnite myšou fotografiu.

alebo použite východiskovú podľa pohlavia

Vyskúšajte si okuliare

Kúpiť za 20 Nedostupné

Volajte zadarmo

Tel.: 0800 333 555

E-mail: info@okuliare.sk

Dajte nám vedieť, pokiaľ máte akékoľvek otázky a pripomienky.

Chcete vedieť o novinkách?

Prihláste sa k odberu Spravodajcu Okuliare.sk.


SK|CZ


Nákupný košík:Nákupný košík:
košík je prázdny

Prihlásiť sa | Registrácia